رییس مرکز‌:

  

 دکتر افشین شفقی (فوق تخصص گوارش و کبد) (لینک به سامانه علم سنجی) 

 

هیات موسس:

 


دکتر فریبرز منصور قناعی- ( فوق تخصص گوارش و کبد ) (لینک به سامانه علم سنجی) 

 

  

دکتر افشین شفقی (فوق تخصص گوارش و کبد) (لینک به سامانه علم سنجی)

 

  

دکتر حمید سعیدی ساعدی (فوق تخصص آنکولوژی) (لینک به سامانه علم سنجی)

 

  

دکتر سهیل سلطانی پور (دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی)۰(لینک به سامانه علم سنجی) 

 

  

خانم عزت پاریاد- (کارشناس ارشد پرستاری) (لینک به سامانه علم سنجی) 

 

 

اعضای شورای پژوهشی:

 


دکتر فریبرز منصور قناعی(فوق تخصص گوارش و کبد) (لینک به سامانه علم سنجی) 

 

  

دکتر کوروش مجتهدی (فوق تخصص گوارش و کبد) (لینک به سامانه علم سنجی)

 

  

دکتر افشین شفقی (فوق تخصص گوارش و کبد) (لینک به سامانه علم سنجی)

 

 

دکتر فرحناز جوکار (دکترای اپیدمیولوژی) (لینک به سامانه علم سنجی) 

 

  

دکتر سهیل حسنی پور (دکترای اپیدمیولوژی) 

 

  

دکتر حمید سعیدی ساعدی (فوق تخصص آنکولوژی) (لینک به سامانه علم سنجی)

 

  

 دکتر محمد رضا نقی پور (دکترای اپیدمیولوژی) (لینک به سامانه علم سنجی)

 

  

خانم عزت پاریاد(کارشناس ارشد پرستاری) (لینک به سامانه علم سنجی) 

 

  

 خانم مهرناز اصغر نژاد(کارشناس ارشد پرستاری) 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400