برنامه استراتژیک مرکز/واحد تحقیقاتی:

مرکز تحقیقات غربالگری و پیشگیری از سرطان های گوارش دانشگاه علوم پزشکی گیلان قصد دارد با انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در زمینه غربالگری و پیشگیری از سرطان های گوارش مبتنی بر نیاز جامعه موجب گسترش محدوده علم و ارتقای سلامت گوارشی افراد جامعه گردیده و الگویی برای مراکز تحقیقاتی کشور باشد.
مرکز تحقیقات غربالگری و پیشگیری از سرطان های گوارش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان به منظور گسترش بهداشت و سلامت گوارشی و کبد مردم این منطقه ایجاد شده است، تا از این طریق با برنامه ریزی در امور پژوهشی و ارائه راه حل های بهداشتی درمانی، مردم را در دستیابی به بالاترین سطح سلامت یاری دهد. این مرکز برای دستیابی به رسالت، در موارد زیر فعالیت می نماید:1-    توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه علم  سرطان های گوارشی
2-    انجام پژوهشهای بنیادی، اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیاز جامعه اسلامی
3-    جمع آوری تنظیم و طبقه یندی اسناد، مقالات و مدارک مربوط و انتشار آنها
4-    تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه سرطان های گوارشی
5-    ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین
6-    کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
7-    همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشور ها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

مصوبه بیانیه ارزش های مرکز:
1-    رعایت اخلاق پزشکی و پژوهشی
2-    جلب مشارکت مردمی
3-    جلب رضایت گیرندگان خدمت
4-    همکاری بین بخشی
5-    حفظ کرامت انسانی با تکیه بر ارزش های اسلامی

اهداف مرکز
هدف کلی:
جلب دانشجویان مستعد پیراپزشکی و پزشکی در مقاطع کارشناسی ارشد ،دکترای حرفه ای، تخصصیبرای انجام پایان نامه های تحقیقاتی در مرکز
اهداف اختصاصی:
جذب حداقل یک پایان نامه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارشد به طور سالانه
جذب حداقل 3 پایان نامه تحقیقاتی در مقطع دکترای حرفه ای پزشکی به طور سالانه
جذب حداقل 2 پایان نامه تحقیقاتی در مقطع دکترای تخصصی پزشکی به طور سالانه
انتشار حداقل یک مقاله داخلی یا خارجی به ازا هر پایان نامه در سال.

هدف کلی:
بهره گیری از متخصصین و پژوهشگران رشته های مرتبط علوم بالینی و پایه برای مشارکت در انجام طرح های تحقیقاتی در مرکز
اهداف اختصاصی:
تهیه پروتکل همکاری و لیست متخصصین و پژوهشگران بالینی و پایه در سطح استان
تهیه لیست الویت های پژوهشی مشترک سرطان گوارش و علوم بالینی و پایه مرتبط
مصوب نمودن طرح های مشارکتی در الویت طرح های پژوهشی مرکز
مصوب نمودن طرح های مشارکتی در راستای همکاری با طرح کوهورت گیلان
هدف کلی:
توسعه طرحهای تحقیقاتی بیولوژی مولکولی بیماریهای سرطانی و غیر واگیر دستگاه گوارش
اهداف اختصاصی:
ایجاد بستر همکاری بین مرکز و مرکز تحقیقات ژنتیک کشور
اجرای حداقل یک پروژه تحقیقاتی مرتبط با بیولوژی مولکولی بیماریهای سرطانی و غیر واگیر دستگاه گوارش در سال .

هدف کلی:
توسعه نظام  مدیریت اطلاعات و فناوری
اهداف اختصاصی:
افزایش منابع سخت افزاری به میزان 15 درصد وضع موجود
آماده سازی و به روز کردن سایت مرکز و اضافه نمودن اخبار پژوهشی روز
هدف کلی:
بهینه سازی ثبت سرطان در استان و کنترل سرطانهای گوارشی
اهداف اختصاصی:
عضویت در انجمن بین المللی ثبت سرطان
ایجاد و توسعه همکاری با سایر مراکز ثبت سرطان کشور .

هدف کلی:
تقویت نظام ارائه نتایج تحقیقات
اهداف اختصاصی:
توانمند سازی تمامی محققین مرکزبا مهارتهای مقاله نویسی انگلیسی  از طریق کارگاه و آموزش انفرادی
آموزش نرم افزارهای SPSS، Endnote به تمامی محققین مرکزاز طریق آموزش انفرادی
توانمند سازی تمامی محققین مرکز جهت نهایی سازی مقاله ،  شناسایی مجلات مرتبط و ارسال برای چاپ به مجلات معتبراز طریق کارگاه و آموزش انفرادی
افزایش مقالات منتشر شده داخلی انگلیسی زبان به میزان ۱۰ در صد در سال نسبت به سال قبل
افزایش مقالات منتشر شده خارجی به میزان ۴۰ درصد در سالنسبت به سال قبل
افزایش مقالاتQ1به میزان ۶۰٪  از کل مقالات
برقراری ارتباط با هیات داوران حداقل 3 مجله معتبر بین المللی

هدف کلی:
توانمند سازی اعضای هیات علمی و کارشناسان مرکز
اهداف اختصاصی:
ارائه فرصت مطالعاتی به اعضا هیات علمی مرکز حداقل یک نفر در هر سال
مهیا نمودن شرایط جهت شرکت  اعضای هیات علمی و کارشناسان مرکز در کار گاه های آموزشی و پژوهشی
اعزام اعضای هیات علمی و کارشناسان مرکز برای شرکت در سمینار های بین المللی حداقل دو مورد در هر سال
تشویق اعضای هیات علمی و کارشناسان برتر مرکز در هر سال
هدف کلی:
برنامه ریزی جهت پذیرش دکترای پژوهش محور
اهداف اختصاصی:
ارتقا سطح h Index   یکی از محققین مرکز به   ۱۵ جهت افزایش پذیرش دانشجو

هدف کلی:
تلاش در جهت قطعی نمودن مصوبه مرکز
اهداف اختصاصی:
افزایش تعداد طرح های مرکز  به میزان ۲۰ درصد در هر سال جهت هر هییت موسس
افزایش تعداد پایان نامه های مرکز  به میزان ۲۰ درصد در هر سال جهت هر هییت موسس
افزایش مقالات منتشر شده داخلی به میزان ۲۰ در صد در سال جهت هر هییت موسس
افزایش مقالات منتشر شده خارجی به میزان ۴۰ درصد در سال جهت هر هییت موسس

هدف کلی:
بهینه سازی نظام مالی مرکز
اهداف اختصاصی:
تهیه و تدوین بیلان کاری و نیازهای 2 ساله مرکز بر اساس پیش بینی معقول
تدوین الگوی مناسب ساختار مالی با توجه به الگوی مالی دانشگاه علوم پزشکی گیلان


الویت های پژوهشی:
پروژه های تحقیقـاتی متنوع با در نظر گـرفتن برتری هـای تحقیقـاتی و اهـداف مـرکــز،تحقیقات بالینی پایه ای و اپیدمیولوژی هستند که عبارتند از:
 
•      سرطان های گوارشی مشتمل بر سرطان مری، معده، کولون، رکتوم، کبد، پانکراس و مجاری صفراوی                                
توانمندی ها و خدماتی که در مرکز تحقیقات مصوب ارائه می گردد:
-    تشکیل جلسات مشاوره و توجیهی به دانشجویان علاقه مند به اخذ پایان نامه در مرکز
-    ارائه لیست موضوعات تحقیقاتی
-    ارائه مشاوره به دانشجویان و همکاران هیات علمی جهت نهایی سازی مقاله و ارسال برای چاپ به مجلات معتبرآخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400