مرکز تحقیقات غربالگری و پیشگیری از سرطان های گوارش دانشگاه علوم پزشکی گیلان
GI Cancer Screening & Prevention Research Center
 
 
مرکز تحقیقات غربالگری و پیشگیری از سرطان های گوارش دانشگاه علوم پزشکی گیلان قصد دارد با انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در زمینه غربالگری و پیشگیری از سرطان های گوارش مبتنی بر نیاز جامعه موجب گسترش محدوده علم و ارتقای سلامت گوارشی افراد جامعه گردیده و الگویی برای مراکز تحقیقاتی کشورباشد
 
ریاست مرکز:
 
 
 
دکتر افشین شفقی (فوق تخصص گوارش و کبد)
 
 
 
تاریخ موافقت اصولی: 94/10/06
 
 
 
Scopus ID:60199689
 

 اهداف:

ارتقای دانش و مهارت بالینی در زمینه پیشگیری و تشخیص سرطان های گوارشی
ایجاد بستر مناسب پژوهشی جهت جذب نیروهای علاقه مند منطقه ای و ملی
ایجاد بستر مناسب آموزشی جهت آموزش متناسب با نیاز جامعه
ارتقای سطح سلامت جامعه در زمینه پیشگیری از سرطان های گوارشی
بهبود کیفیت زندگی بیماران سرطان های گوارشی
توسعه ارتباطات علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی
توسعه و تعامل فعالیت های علمی و پژوهشی بالینی و پایه
افزایش تولید مقالات داخلی و خارجی
مشارکت در برنامه ریزی و سیاست گذاری منطقه ای و ملی در زمینه سرطان های گوارشی
ایجا تعامل علمی و پژوهشی با مراکز صنعتی و داروئی در سطوح منطقه ای ملی و بین المللی
بهبود و ارتقای سطح پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه غربالگری و پیشگیری از سرطان های گوارشی
ارتقای جایگاه علمی مرکز در سطح کشور و بین المللی
ارتقای کیفیت مدیریت علمی و عملیاتی مرکز
استقلال و خودکفایی مالی مرکز

 

آخرین بروز رسانی : 20 تیر 1401