۱.بررسی آگاهی از عوامل خطر سرطان، علایم هشدار دهنده آن و مشارکت در برنامه های غربالگری سرطان در شهر رشت و حومه ۱۳۹۵-۱۳۹۶

سال تصویب:۱۳۹۶

۲. بررسی مقایسه ای فاکتورهای دموگرافیک،زمینه ای،اندوسکوپیک و پاتولوژی بیماران دارا و بدون عفونت هلیکوباکتر پیلوری مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی گوارش و کبد کاسپین در سال 97

سال تصویب: ۱۳۹۸

۳. مقایسه میزان ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوری در رژیم چهارده روزه چهاردارویی" بیسموت ساب سیترات ،پنتازول،آموکسی سیلین، فرومیلید وپروبیوتیک (لاکتوباسیلوس روتری) "با رژیم چهارده روزه چهاردارویی" بیسموت ساب سیترات، پنتازول ، آموکسی سیلین ، فرومیلید و پلاسبو (کارآزمایی بالینی)

سال تصویب: ۱۳۹۸

۴. بررسی ارزش تشخیصی یافته های M2PK و FIT در مقایسه با یافته های کولونوسکوپی افراد مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی کاسپین در سال ۱۳۹۷-‍۱۳۹۸

سال تصویب: ۱۳۹۸


آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400