عملکرد نوسانات متیلاسیون و بیان ژن های مسیر سونیک هچحاک در ادنوکارسینومای معده .

علی اکبر صمدانی ،‌ فریبرز منصور قناعی، فرحناز جوکار ، مهسا صفی زاده ، سیده الهام نورللهی ، علی رشیدی پور. جلد۲۱ شماره ۲ صفحات ۲۱۵-۲۲۴.  بهار ۱۳۹۸. آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400