کارگاه ها و سمینار ها :

۱.کارگاه آموزشی یک روزه استفاده از شیو های غیر دارویی در کنترل درد در بیماران سرطانی.مدرس : دکتر بهرام نادری نبی. ۵ آبان ۱۳۹۵.مرکز تحقیقات غربالگری و پیشگیری از سرطان و مرکز تحقیقات گوارش و کبد، رشت، گیلان.

۲.کارگاه آموزشی یک روزه روش های برقراری ارتباط با بیماران سرطانی در مراحل انتهای حیات. مدرس : دکتر افروز موسوی.۱۹ آبان ۱۳۹۵. مرکز تحقیقات غربالگری و پیشگیری از سرطان و مرکز تحقیقات گوارش و کبد، رشت، گیلان.

۳.کارگاه آموزشی یک روزه استفاده از شیوه های طب مکمل جهت بیماران سرطانی . مدرس: ‌دکتر اعظم اکبری. ۱۹ آذر ۱۳۹۵. مرکز تحقیقات غربالگری و پیشگیری از سرطان و مرکز تحقیقات گوارش و کبد، رشت، گیلان.

۴.کارگاه آموزشی یک روزه رعایت اخلاق و اصول قانونی در مراقبت از بیماران سرطانی. مدرس: خانم میترا صدقی ثابت. ۲۴ آذر ۱۳۹۵. مرکز تحقیقات غربالگری و پیشگیری از سرطان و مرکز تحقیقات گوارش و کبد، رشت، گیلان.

۵.سمینار کاربرد داروها در تشخیص و درمان توده های سرطانی.سخنران : دکتر مونا حداد .۲۱ دی ۱۳۹۶. مرکز تحقیقات غربالگری و پیشگیری از سرطان و مرکز تحقیقات گوارش و کبد، رشت، گیلان.

۶.سمینار ضایعات بدخیم قسمت فوقانی مری. سخنران: دکتر فریبرز منصور قناعی. ۴ دی ۱۳۹۶. مرکز تحقیقات غربالگری و پیشگیری از سرطان و مرکز تحقیقات گوارش و کبد، رشت، گیلان.

 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400