پایان نامه ها 

۱. بررسی یافته های آندوسکوپیک دستگاه گوارش فوقانی (مری و معده) در افراد تحت پوشش کمیته امداد استان گیلان در مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد گیلان در سال ۱۳۹۵

۲. غربالگری سرطان پستان و یافته های ماموگرافی در زنان تحت پوشش کمیته امداد استان گیلان

۳. غربالگری ضایعات دهانه رحم در زنان تحت پوشش کمیته امداد استان گیلان در مرکز آموزشی درمانی الزهراء در سال ۱۳۹۵

۴. بررسی میزان آگاهی از سرطان های گوارشی در افراد مراجعه کننده جهت آندوسکوپی و کولونوسکوپی در طی یک طرح غربالگری

۵. بررسی ارزش تشخیصی یافته های M2PK و FIT در مقایسه با یافته های کولونوسکوپی افراد مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی کاسپین در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸

۶. مقایسه میزان ریشه کنی هلیکو باکتر پیلوری در رژیم چهارده روزه چهاردارویی" بیسموت ساب سیترات ،پنتازول،آموکسی سیلین، فرومیلید وپروبیوتیک (لاکتوباسیلوس روتری) "با رژیم چهارده روزه چهاردارویی" بیسموت ساب سیترات، پنتازول ، آموکسی سیلین ، فرومیلید و پلاسبو (کارآزمایی بالینی)

۷. بررسی مقایسه ای فاکتورهای دموگرافیک،زمینه ای،اندوسکوپیک و پاتولوژی بیماران دارا و بدون عفونت هلیکوباکتر پیلوری مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی گوارش و کبد کاسپین در سال 97

۸. بررسی میزان بیان و متیلاسیون ژن های KLF4 و WNT1 در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

۹. بررسی میزان بیان و متیلاسیون ژن های MUTYH و KLF6 در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400